در امان ماندن ساکنین ساختمان در برابر عامل رطوبت و نم یکی از اصول مهندسی ساختمان به شمار می رود که این مسئولیت بر عهده ی مهندسین خواهد بود. رطوبت زدگی بر تمامی اجزای ساختمان ها اثر منفی گذاشته و نه تنها باعث می شود اجزای ساختمان از نظر ظاهری شکل قابل قبولی نداشته باشند ، بلکه بر روی سلامت ساکنین آن ها نیز بی تاثیر نخواهد بود.

آب بندی فشار منفی


در نتیجه ی نفوذ نم و رطوبت، سطح اجزای نم پذیر ساختمان پوسته پوسته شده و از حالت یک دست خود در می آید. همچنین شوره زدگی و ایجاد باکتری ها و کپک ها از نتایج عدم رسیدگی و عدم انجام آب بندی کردن این موارد می باشد که می تواند ساکنین ان را مورد آزاد و اذیت قرار دهد. همچنین بوی رطوبت برخاسته از نفوذ آب به داخل ساختمان می تواند جزوی از مواردی باشد که ساکنین ساختمان از آن گله و شکایت دارند.

به همین دلیل برای جلوگیری از بروز و رشد چنین مشکلاتی، باید به یک راه حل منطقی اندیشید. آب بندی سقف و عایق رطوبتی یکی از این روش ها برای مقابله با رطوبت و نم می باشد که ساختمان ها را از نفوذ و نشت آب از حفظ خواهد کرد.

آب بندی فشار منفی

آب بندی ساختمان بر اساس فشار آب

آب بندی فشار منفی و مثبت اصطلاحی است که در بین کسانی که در حرفه ی آب بندی و عایق کاری مشغول اند، رواج داشته و به طور معمول از این اصطلاح فنی به کرات استفاده می کنند. اما آب بندی فشار منفی و مثبت چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

به طور کل و به شکل متداول آب بندی ها از نظر فشار آب، به دو دسته مثبت و منفی طبقه بندی می شوند. اگر فشار آب، از درون محفظه ی مورد نظر به بیرون باشد آن را فشار آب مثبت و اگر فشار آب از بیرون محفظه به درون آن باشد به آن فشار آب منفی می گویند. به طور مثال فشار آب استخر ها از نظر انرژی و فشار اب مثبت می باشد ، چرا که آب از درون محفظه به بیرون باکس استخر فشار وارد می کند.

بیشتر بخوانید: عایق رطوبتی بتن و اهمیت آن در ساخت و ساز

فشار وارد شده ی چاله های آسانسور نیز که زیر پایین ترین طبقه قرار گرفته اند، از بیرون باکس چاله می باشد، که به آن در اصطلاح فنی فشار آب منفی می گویند.

بنابراین هر یک از اجزای ساختمان با هر نوع ترکیب و اجزای به کار رفته در ان ها دارای یک فشار تعریف شده ای هستند که باید طبق همین فشار ها آب بندی وعایق کاری شوند. به طور مثال برای اجزایی که دارای فشار آب مثبت هستند، آب بندی فشار مثبت و برای اجزایی که دارای فشار منفی هستند، آب بندی فشار منفی را به بست و ساختمان را به طور اصولی و درست عایق بندی کرد.

آب بندی فشار منفی

چگونه می توان اجزای ساختمان را بر اساس نوع فشار آب وارد بر آن آب بندی کرد؟

انواع فشار وارده بر ساختمان بر عملکرد و چگونگی آب بندی آن ها تاثیر گذاشته و دو متود متفاوتی را برای هر یک از آن ها بایستی به کار برد. همچنین روش انجام کار و مراحلی که برای هر از این دو متود می توان در نظر گرفت و همچنین ابزار و متریال های آن دو امر جدا از هم می باشد که باید در انجام آن ها نهایت دقت را به کار برد.

برای آب بندی فشار مثبت که معمولا برای اجزاهایی چون، آب بندی سرویس های بهداشتی، آب بندی تراس ها و آب بندی استخر ها می باشد از روشهایی چون کاشی کاری، روش قدیمی اندودکاری، استفاده از رنگ ها و روکش ها، جسب نانو، ژئوممبرین استفاده می شود. در این روش اجرا ابتدا و قبل از هر کاری محل مورد نظر را باید خشک کرد تا هیچ گونه رطوبتی در ان باقی نماند. بعد از خشک کردن شروع به اجرای آب بندی فشار مثبت می کنند.

برای آب بندی فشار منفی که برای پارکینگ ها (آب بندی پارکینگ)، چاله های آسانسور و هر نوع محفظه ای که با فشار ورودی آب از بیرون به درون محفظه مورد نظر توام باشد، د رابتدا و قبل از هر گونه عملی داخل محفظه و باکس را که مملو از آب است خالی می کنند و به آن فرصت و زمان مورد نظر را برای خشک شدن می دهند. بعد از خشک شدن کامل ممی توانند از مواد و متریال های آب بندی استفاده کرده و کار را به نتیجه برسانند.

آب بندی فشار منفی

 

نتیجه گیری

هر ساختمای دارای اجزای خاص خود می باشد که هر کدام از این اجزا در نوع خود ، کارکردهایی را داشته و مورد استفاده ی ساکنین ان ها قرار می گیرند. برخی از این اجزا به با آب ملموس بوده و رطوبت را در خود جذب می کنند که باید مورد آب بندی و عایق کاری رطوبتی قرار بگیرند.

این اجزا بر اساس نوع عملکرد و کارآییشان و نقطه ی قرار گیری مورد نظر دارای دو متود متفاوت آب بندی منفی و مثبت قرار می گیرند. اجزاهایی چون پارکینگ ها، چاله های آسانسور، سقف ساختمان که فشار ورودی آب از بیرون به درون سطح آن ها می باشند متود آبندی مثبت در آن ها اجرا خواهد شد و برای آب بندی سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه، کف، تراس به دلیل فشار اب مثبت ، باید متود آب بندی فشار مثبت را در آن ها پیاده کرد.

البته این را باید در نظر داشت که برای برخی از اجزی ساختمان می توان از دو متود برای آب بندی آن ها استفاده کرد. به طور مثال استخر هایی که در پایین تر از سطح زمین قرار گرفته اند و معرض فشار دو طرفه هستند ، می توان از این روش استفاده کردن و استخر را هم از درون محفظه و هم از بیرون محفظه آب بندی نمود.

به طور معمول این اتفاق برای استخرهایی که دارای عمق زیادی اند و خود نیز در ارتفاع پایین تری قرار گرفه اند ، به طوری که احتمال می رود به سطح منابع زیر زمینی نزدیک باشند، می توان از آب بندی منفی و همچنین مثبت برای این موارد استفاده کرد.