شرح پروژه استخر شهید کشوری

← طراحی اجرای بتن آب بند در دو مرحله کف و دیواره و همچنین از فناوری های sealant joint کلیه درز های سرد بهمراه آب بندی کلیه تاسیسات مکانیک


استخر شهید کشوری یکی از مجموعه های قهرمانی کشور با ابعاد 50*25 و عمق 1/5 تا بیش از 4 متر در میانه دهه ۴۰ شمسی، در پایین تپه‌های داودیه و در محل چمن فعلی ورزشگاه، محل تمرین بازی گلف اتباع آمریکایی بود؛ که پس از چندی، شهرداری وقت در آن مکان سالن وزنه‌برداری ساخت. در سال۱۳۵۰، استخر مجموعه ساخته شد. در سال ۱۳۵۱، خوابگاه مجموعه ساخته شد که از آن به عنوان اردوی تیم ملی استفاده می‌شد. در سال ۱۳۵۴، سالن چند منظوره‌ای دو و میدانی افتتاح شد

اجرای بتن آب بند و آب بندی کلیه تاسیسات مکانیکی بزرگترین استخر کشور

  آسیب شناسی

ااستخر شهید کشوریستخر شهید کشوری از سال 1350 تا کنون سه مرحله بازسازی شده – در سال 1398 و با تامین بودجه از سوی اماکن ورزشی مجدد اقدام به باز سازی شد- در این مرحله با توجه به تغییر نگرش طراحی عوض شده و با ایجاد فضاهای جدید مثل استخر کودکان استخر رو باز و استخر طبی کاربری جدید تعریف شد

با توجه به اینکه هدف سرمایه گذار در تعمیر و نگهداری و بهره برداری استفاده بهینه از تکنولوژی های نوین در پایدارسازی دراز مدت و عدم خروج از سرویس دهی در زمان بهره برداری می باشد ( خروج از سرویس دهی یعنی وقفه در بهره برداری )لذا نگاه بر استفاده از برترین فناوری ها بوده و در کلیه مراحل بازسازی از فناوری های جدید استفاده شده است

 

 

با توجه به عمر 4 دهه بتن اجرا شده در استخر و از بین رفتن بتن سازه استخر و در اصطلاح خسته شدن سازه پس از تست های آزمایشگاهی و مشخص شدن کاهش مقاومت استراکچر استخر قدیم تصمیم بر تخریب کاسه استخر و اجرای مجدد سازه بتنی آن شد.

 


استخر شهید کشوری

با ارجاع درخواست کارفرما شرکت سدآب اقدام به ورود و تهیه مشخصات فنی و سپس طراحی اجرای بتن آب بند در دو مرحله کف و دیواره و همچنین از فناوری های sealant joint کلیه درز های سرد بهمراه آب بندی کلیه تاسیسات مکانیک دز زمان اجرای بتن ریزی نمود . دقت در طراحی آب بندی کاسه بتنی استخر و تاسیسات مکانیک به قدری بالا بود که پس از اجرای استخر کودک و همچنین استخر قهرمانی آب بندی سازه با موفقیت صددرصدی بانجام رسید

یکی دیگر از مزایای این روش آب بندی و خاصیت کریستالیزاسیون آب بندی کل حجم بتن بوده که در مقابل آب های فشار منفی و زیر سطحی پیرامون نیز مقاومت ایجاد شده است همچنین در صورت اجرای رولت بلاک و یا هر نصبیات دیگری خللی در پایداری ایزولاسیون اتفاق نخواهد افتاد. فونداسیون و یا دیواره همجوار با خاک نیز لز ورود مخرب های شیمیایی در امان بوده و جدا از عدم نفوذ آب مقاومت در مقابل مخرب شیمیایی نیز خواهد داشت