خدمات مشاوره، طرح و ساخت (تخصصی فضاهای خیس و مرطوب)
تهیه شاپ نقشه (فاز2) ابنیه، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
مدیریت ساخت و کنترل پروژه
نسل جدید فوم بتن ( FOAM CONCRETE ) ( تایل & تزریق)، با قابلیت کنترل وزن200kg_600kg/m3 ، عایق صوتی، حرارتی و رطوبتی
طراحی و ارائه دیتایل آب بندی فونداسیون و دیوار برشی در تراز منفی همجوار با آب و خاک بر اساس مقررات ملی ساختمان BS-8102 انگلستان، UFC-3-220-05 امریکا و ZTV-ING آلمان)
اجرای روش کریستالیزاسیون بتن (ساخت، بهره برداری)
اجرای پوشش آب بندی غشائی پایه سیمانی (Flexible)
پوشش های غشائی آب بند مایع تخصصی با توجه به مشخصات کاربری: Anti Root, Anti Uv, Anti Freeze, Anti Slip, Anti Scraches, Anti Bacterial, Anti Crosion, Anti Corrosion&Rusty, Anti chelorides,Traffic resistance, Acid resistance, Alkaline resistance
پوشش های آب بند ورقه ای (Sheet)
انواع پوشش های اپوکسی، پلی اورتان، پلی اورا، پلی اسپارتیک
روش های تخصصی آب بند تزریقی پایه سیمانی و پلی اورتان خصوصا در فشارهای منفی
اجرای تخصصی آب بندی درزهای سرد،انبساط، ژوئن در حین ساخت و بهره برداری (Sealant joint)
طراحی و اجرای مواد آب بند درزگیرتخصصی , Injection Gel RE-INJECTABLE, Bentonite, PVC
روش های آب بندی دافع آب (WaterRepelent)
کف سازی ترافیکی نوین با قابلیت سبک سازی، افزایش ارتفاع سقف(پارکینگ)، کاهش مراحل ساخت و هزینه
ترمیم بتن و انواع سطوح با مصالح نوین
ابزارآلات و ماشین آلات تخصصی آب بندی