رضايت نامه ها

1
3
A1
استخر برج الهیه
پسمانداری -اتمی
تایید مشاور -GS 100آمودراه- ایرانمال
توسعه منابع اب و انرژی
رضایت نامه هم قدم
رضایتنامه پاساگاد-93
مشاور سینام - جهان پارس
مشاور صنعتی ایران
ورزشگاه ایزدشهر

گواهی نامه های عمومی ایران

2
GS-200
آزمایشگاه مترا- 5000- مقاومت دمای منفی
سمتا
گزارش ازمایشگاه مترا برای نمونه polydek

International Certificate

CERT ISO9001-DEC 2014
GREENSEAL GS100-022-080-1884 (23.8.18-22.8.19)
GREENSHIELD 108 - RENEWAL.Greenlable Certificate fr Singapore_page-0001
GREENSHIELD 108 - Testimonial Letter fr Qatar_page-0001
GS 100 WRAS Approval (2017-2022) (2)
GS 100-Span Certificate (Non-toxic)_page-0001
GS200 WRAS approval (2017-2022) آب شرب-page-001
ISO 17025 گواهی صلاحیت آزمایشگاه‌ها
ISO14001 CERT-JAN 2015 -page-001
Polyaspartic-غیر سمی بودن
POLYDEK - Approval in Qatar-page-001
Polydek-PSB (New Waterproofing Test)-page-001
Polydek-Sirim (Abrasion Resistance Test)-page-001
QAL