فرایند کریستالیزاسیون اصطلاحی است که در بین مهندسان و فعالان در این عرصه رواج داشته و به وفور از آن استفاده می کنند. درواقع کریستالیزاسیون یک نوع فرایند انجمادی است که در دو مرحله ی جوانه زنی و رشد اتفاق می افتد. مرحله ی اول در یک فاز مایع در حال خنک شدن اتفاق می افتد و به اصطلاح نطفه ایجاد می شود. در این مرحله هر چه میزان دما در حال کاهش باشد و رو به سردی برود میزان این نطفه ها افزایش میابد. در مرحله دوم، رشد نطفه ها اتفاق می افتد. البته ناگفته نماند که این اتفاق برای همه ی نطفه ها منجر به رشد نخواهد شد و تنها نطفه هایی که در آن ها شرایط رشد وجود داشته باشد ، منجر به مرحله رشد می شود و به دانه تبدیل می شوند.

فرآیند کریستالیزاسیون و ایزولاسیون


نطفه هایی که در مرحله ی قبل، شرایط لازم را برای رشد و نمو نداشتند در این مرحله از بین نمی روند، بلکه دوباره به چرخه ی تشکلیل دانه بازمی گردند و تبدیل به گاز مایع می شوند.ساختار کریستالی در مرحله ی رشد، نمود پیدا کرده و نظم خاص خود را پیدا میکنند. دما، شعاع نطفه، سرعت انجام استحاله از شرایط لازم برای تشکیل نطفه می باشد که در صورت داشتن ان وارد مرحله ی دوم و رشد می شوند. خواص ترمودینامیکی کریستال ها موجب رشد آن ها می شوند . همچنین کریستال ها به روش رسوب محلول ها، فریز کردن آن ها و یارسوب دهی با روش های گازی بدست خواهند آمد.

کریستالیزاسیون

پدیده کریستالیزاسیون در مواد معدنی و کیفیت این مواد

بیشتر مواد معدنی و آلی که در طبیعت یافت می شوند ، مستعد فرایند کریستالیزاسیون می باشند. محصولی که در اثر این فرایند بدست می آید بسیار باکیفیت بوده و از نیروی پیوند بین مولکولی اتفاق می افتد. این عمل در نوع خود به فرایندی اشاره دارد که درآن ، مایع از جامد جدا می شود و با به عبارتی مولکول ها از بخش غنی فاز مایع به بخش غنی فاز جامد جابه جا می شوند و به یک ساختار کریستالی می رسند . در این پروسه مولکول های موجود تمایل زیادی به پایداری از خود نشان می دهند.

کریستالیزاسیون

کریستالیزاسیون و ایزولاسیون در موارد آب بندی

پدیده و فرایند کریستالیزاسیون در انجام امور آب بندی و ایزولاسیون نیز اتفاق می افتد. فرایند کریستالیزاسیون و ایزولاسیون در هنگام آب بندی بتن صورت می گیرد و در واقع در عمق بتن نفوذ می کند و مانع نفوذ آب می شود. از انجا که بتن ها دارای خاصیت تخلخل و نفوذ پذیری هستند و به راحتی آب را به خود جذب می کنند ،نیازمند آب بندی می باشند. بتن ها همچنین به تنهایی در مقابل مواردی چون کربن های دی اکسید و مونوکسید، کلرید ها و سولفات ها مقاومت نشان نمی دهند و در صورت به کار بردن ان ها در ساختمان سازی، موجب خسارات شدیدی خواهند شد. ازین رو برای مقاوم کردن بتن ها در مقابل آب و ایجاد یک ساختار عایق و مقاوم در برابر آب، آن ها را آب بندی کرده و در سازه های مختلف از ان ها استفاده می کنند. یکی از روش های آب بندی بتن ، روش اب بندی در حین ساخت بتن می باشد. اما چگونه می توان یک ساختار آب بندی در درون بتن ها ایجاد کرد که در مقابل نم  و رطوبت از خود مقاومت نشان داده و پایدار تر شوند؟

کریستالیزاسیون

یکی از روش های پرکاربرد، همین روش می باشد که با تشکیل کریستال های مصنوعی و ایجاد شده به روش غیر طبیعی در درون بتن ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد از طریق فشار اسمزی وارد ماتریس بتن شده و به ان نفوذ می کند. یکی از بهترین متریال ها و مواد به کار برده شده برای کریستالیزاسیون و آب بندی بتن ، نفوذ گر بتن پایه سیمانی می باشد.

شرکت سدآب اولین ارائه دهنده محصولات تخصصی آب بندی در کشور می باشد. پروژه های عظیم کشور زیر نظر این مجموعه راه اندازی شده اند که می توانید در قسمت پروژه ها آنها را مطالعه نمایید.

با ما تماس بگیرید:

021-22908525

021-22271941

021-22271914

نفوذگر بتن پایه سیمانی پس از اینکه به بتن ورود پیدا کرد، با آن واکنش می دهد. این واکنش به گونه ای است که هنگام مواجه با رطوبت پدید آمده و کریستال هایی را تولید می کند. کریستال های رشد یافته در این ترکیب به همه جهات منتشر شده و در کل مواد پیش رو پخش خواهند شد. به فرایند ایجاد شده در این پدیده که موجب عایق بندی و آب بندی بتن می شود و همچنین به بیان دیگر به فرایند تشکیل این کریستال ها در درون محفظه های خالی بتن یا تخلخل بتن به هنگام آب بندی آن، پدیده  کریستالیزاسیون می گویند.

کریستالیزاسیون

در فرایند کریستالیزاسیون کریستال های حل نشده در درون آب ، تمامی منافذ و محفظه های خالی مانده ی درون بتن را پر می کنند و بعد از پر کردن بتن ها از این مواد، وارد یک مرحله ی شصت روزه خواهند شد. در این مرحله شصت روز طول می کشد تا کریستال های نامحلول درون بتن ها واکنش نشان داده و همه ی منافذ باز باقی مانده در درون بتن را پر کنند. در واقع طی این شصت روز کریستال های نامحلول درون این بتن ها رشد و به مرحله ی تکثیر می رسند و با گسترش خود تمامی این محفظه ها را پر می کنند.

 

ایجاد این کریستال ها در درون بتن باعث یکپارچه تر شدن بتن و همچنین پر شدن آن خواهد شد و در نتیجه بتن از تراکم بیشتری برخوردار خواهد بود، لذا به دلیل این یکپارچگی، مقاومت بتن در برابر آب، نم و رطوبت گسترش یافته و به عبارتی بتن از لایه های عمیق و زیرین خود، ضد آب خواهد شد. آب بندی و کریستالیزاسیون بتن یکی از بهترین روش ها و متود های آب بندی انواع سطح مختلف می باشد که می توان آن را بنا به استفاده و کاربرد هر مکانی، از آن ها استفاده کرد.

هنگام اجرای فرآیند بلوری شدن ، حتما باید به این نکته توجه نمود که زمان کافی به بتن ها برای رشد و نمو کریستال ها داده شود تا تمامی منافذ و تخلخل درون بتن ها از مواد کریستالی پر شوند و هیچ گونه محفظه ی بازی درون آن ها باقی نماند.

بیشتر بخوانید: تزریق در بتن