گرین سیل 800 یک محصول همه منظوره است که به منظور آنی گیر برای اتصال در جاهایی که GS 200 اجرا می شود، استفاده می گردد.

گرین سیل 800   یک محصول مایع است که با  نسبت 35 % الی 45 % از GS200 ترکیب شده و باعث تسریع در خشک شدن سیمان می گردد. زمان خشک شدن بستگی به میزان استفاده از گرین سیل 800   دارد.

توصیه می گردد که مسئول فنی جهت رسیدن به ترکیب ایده آل در مقیاس کوچک ترکیب مختلف را تجربه نماید و سپس در مقیاس بزرگتر از ترکیب نهایی استفاده کند.

درشروع کار بهتر است که از گرین سیل 800 به نسبت 40 % و 100 قسمت GS200 استفاده شود.

 ابتداء تمام  GS800 را داخل ظرفی ریخته و سپس تمام GS200 را درظرف تخلیه نمائید و سپس آنها را هم بزنید تا کاملا  مخلوط گردد.

  • ترکیب نهایی باید غلظتی ضخیم شبیه مایع خمیر آرد داشته باشد سپس کاملاً آن را به فرمی که می خواهیم قالب گیری

 می کنیم به خصوص اگر برای قراردادن در لوله های مجرای آب، سیم و …. می باشد باید به شکل توپ درآید.

  • اگر مخلوط خیلی خشک باشد شکننده می شود و می شکند. مخصوصاً اگر به عنوان پوشش( سوراخ گیر) استفاده شود.
  • اگر GS 200 و GS 800 به درستی ترکیب شوند یک پوشش سبک ارائه می دهند که برای استفاده در پوشاندن لوله های مجرایی و اتصالات سوراخ هایی که نشت دارند در زمانی که سرعت عمل مورد نیاز است، به کار می رود.

GS 800 و GS 300 را می توان به حالت فیله در گوشه های زاویه دار زمانی که تداوم ماندگاری و سرعت عمل مورد نیاز است به کار برد. همچنین GS800 را می توان در درزهای اجرایی برای پر کردن زمانی که سرعت برای ادامه کار و کارهای دیگر است استفاده کرد. که در این مورد برای غلیظ شدن ملات پر کننده حفره ها و تنظیم سرعت عمل مقدار مصرفی GS800 باید کمی بیشتر باشد.

اجرا کننده GS800 باید از دستکش استفاده کند. اگر موقع اجرا برروی چشم پاشیده شود باید به سرعت با آب کافی شسته شود. همچنین اگر به طور تصادفی خورده شود باعث تهوع شده و باید به دکتر مراجعه کرد.