محصول پرایمرGS5000 یک محصول سرد اجراشونده می باشد که پرایمر اولیه، برای متریال های قیری آبگریز از جمله محصول GS5000، محسوب می شود. این محصول سر یع خشک شده و بر پایه قیر اکسید شونده می باشد، که قبل از اجرای GS5000، سریعاً به سطح بتن کف می چسبد.

موارد استفاده: کف – سطح بام- کف استخر

  • ذخیره سازی:

سیال باید تحت شرایط ذخیره سازی مناسب و غیر آسیب پذیر قرار گیرد. این متریال تحت اثر سرما آسیب می بیند و باید در دمای بین 5 تا 40 درجه نگهداری شود.

  • ظاهر بسته بندی:

ظاهر به رنگ مشکی است.

نقطه اشتعال: غیر قابل اشتعال

میزان پوشش دهی: 1 لیتر برای سطح 4 متر مربع

بسته بندی: هر سطل، 2 لیتر

  • کاربرد:

پرایمر GS5000 باید با قلم مو، ماله و یا اسپری اجرا شود.

آماده سازی اولیه سطح:

_ باید از خشک و تمیز بودن و اتمام زمان عمل آوری سطح اطمینان حاصل کرد.

_ در صورت مناسب بودن سطح، هیچگونه تراش و ساب زدنی مورد نیاز نیست.

_ پس از اتمام کلیه مراحل اجرا، تمامی ابزار و تجهیزات باید فوراً با محلولی مانند تینر تمیز شوند.

 سلامتی و ایمنی:

استفاده طولانی مدت و مکرر از این متریال، ممکن است به پوست و چشم آسیب برساند.این متریال نباید مستقیماً به پوست یا چشم تماس پیدا کند. در صورت تماس، آن ناحیه کاملاً با آب تمیز شود و لباس ها عوض شود و قبل از استفاده مجدد از آنها، کاملاً آلودگی ها پاک شوند.